کلاس سوم

املاء از درس 5و6و7و8  10 خط

مطالعه آزاد یک کتاب داستان یا یک مجله

کار در خانه ریاضی حل شود

سوال از بخش های 7و8 نوشته شود علوم با جواب
طبقه بندی: تکلیف ( تلاش در خانه )،
[ چهارشنبه 10 اسفند 1390 ] [ 01:09 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

بنویسیم کامل شود

کتاب نسیم دانش ص 92و93و94 حل شود
طبقه بندی: تکلیف ( تلاش در خانه )،
[ سه شنبه 9 اسفند 1390 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

تحقیق آزاد به صورت پاورپونت یا نقاشی یا نوشته

 
طبقه بندی: تکلیف ( تلاش در خانه )،
[ دوشنبه 8 اسفند 1390 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات
به زودی تکالیف الکترونیکی دانش آموزان کلاس سوم روی سایت به نمایش گذاشته می شود .
[ یکشنبه 7 اسفند 1390 ] [ 07:02 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات
اولین قدم برای فنگ شویی، خانه تکانی و پاکسازی مکان است. تاثیرات بی نظمی را نمی توان نادیده گرفت. بی نظمی نه تنها شما را از حرکت باز می دارد بلکه جریان انرژی های مثبت را نیز متوقف می کند
ادامه مطلب
[ یکشنبه 7 اسفند 1390 ] [ 06:58 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

خصوصیات دانش آموز موفق از دیدگاه یك همكار

1- سعی کنید در ایام تابستان ، کتابهای علمی و کتابهای مربوط به رشته ی تحصیلی یا شغلی که دوست دارید ، بخوانید و اطلاعات عمومی قوی در هر زمینه ای(مخصوصا" در زمینه های مورد علاقه تان) داشته باشید. مثلا" وقتی کسی از شما پرسید ، می خواهی چه کاره شوی؟ و یا چه رشته ای را دوست داری؟ باید بتوانید ، بی درنگ و با ارائه ی اطلاعات موثق و منطقی ( نه بر اساس حرف عامه ی مردم ) به او پاسخ دهید.


ادامه مطلب
[ یکشنبه 7 اسفند 1390 ] [ 06:46 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

پرورش خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی 
 
خلاقیت مفهومی پیچیده و در برگیرنده ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، سازمانی و فردی است. اگر بخواهند در جامعه ای این مفهوم توسعه یابد و به شکلی پایدار تحقق یابد باید در درجه اول شرایط علمی، فرهنگی، سازمانی و فردی آن را به وجود آورند...

 زیرا اگر شرایط لازم و مناسب علمی فراهم نیاید هر نوع کوشش از نظر کیفیت و محتوا بی نتیجه خواهد ماند. همچنین اگر نتوانیم شرایط فرهنگی و سازمانی تحقق و توسعه خلاقیت را ایجاد کنیم هر چه بکوشیم و توان علمی خود را افزایش دهیم باز هم نمی توانیم به توسعه ای پایدار دست پیدا کنیم.
 
● آماده سازی شرایط گام اول پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی:

 
اکثر صاحبنظران بر این باورند که اولین گام در پرورش خلاقیت کودکان به وجود آوردن شرایط مناسب در محیط خانوادگی، آموزشی است. کارل راجرز می گوید: واضح است که خلاقیت را نمی توان با فشار به وجود آورد بلکه باید به آن اجازه داد تا ظهور کند. در مورد خلاقیت هم همین وضع صادق است. چگونه می توانیم شرایط خارجی را مساعد بسازیم تا شرایط داخلی تسریع شود و خلاقیت پرورش یابد؟ تجربیات من در روانشناسی مرا به این مطلب معتقد کرد که می توانیم با فراهم کردن امنیت روانی و آزادی، احتمال ظهور خلاقیت سازنده را افزایش دهیم. آموزش و پرورش برای رشد و خلاقیت و نوآوری در معلم و دانش آموز به ویژه در دوره آموزش ابتدایی به منزله زیربنای تعلیم و تربیت باید درک روشن و صریحی از شرایط موجود به دست بیاورد، در گام بعدی باید بکوشد بر مبنای فلسفه تعلیم و تربیت و اهداف اصولی و معیارهای علمی و معتبر تصویر روشنی از شرایط مطلوب پرورش خلاقیت رسم کند. با ارایه این تصویر می توان به خوبی دریافت که شرایط پرورش خلاقیت در کلاس درس، مدرسه، سازمان آموزش، خانواده یا هر محل آموزشی و پرورشی دیگر، باید به چه صورتی باشد. در نتیجه می توان با کمترین صرف وقت، انرژی، انگیزه و سرمایه در مسیر پرورش و شکوفایی خلاقیت و نواندیشی قرار گرفت. اما اگر شرایط مناسب علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی پرورش خلا قیت را فراهم نیاوریم هر عامل مثبتی در مسیر خلا قیت نه تنها موثر نخواهد بود بلکه به صورت یک مانع عمل خواهد کرد.
 
● معلم خلا ق و نقش او در پرورش خلا قیت دانش آموزان:

بسیار می شنویم می خوانیم و مشاهده می کنیم که همه درباره شیوه های پرورش خلا قیت دانش آموزان بحث می کنند. در حالی که دانش آموزان در مقام فراگیرنده و شکل پذیر آموزش و پرورش به شدت تحت تاثیر رفتار معلم قرار دارد. در دوره ابتدایی که اثرپذیری، نقش پذیری و انعطاف پذیری بیشتر به چشم می خورد، ضرورت دارد که بیش از پیش از پرداختن به شیوه های پرورش خلا قیت دانش آموزان سعی کنید یک معلم نواندیش، نوآور و خلا ق باشید، زیرا معلم در ابتدای امر آموزش در نظر دانشآموز الگوی قابل اعتمادی است که سبب اثبات یا نفی یادگیری می شود. اگر معلم آموزش خلا قیت را به دانش آموز به صورت کلا می ارائه دهد، ولی خودش الگوی عملی خلا قیت نباشد برای او تناقض و تضاد شناختی به وجود می آورد. اگر در گفتار خود شیوه آموزش و نحوه پرسیدن سوال شیوه برقراری ارتباط عاطفی و نحوه ارزشیابی خلا قی را بروز ندهیم و احساس و عاطفه خود را به شکل خلا قانه ای ابراز نکنیم هر چه تلا ش کنیم نمی توانیم به خوبی آموزش عملی باعث پرورش خلا قیت آنها بشویم. در حقیقت معلم باید با رفتار عملی خود به شکل خلا قانه ای اندیشه ها و افکارش را نمایش دهد و با ابراز احساس عاطفه و شکل های گوناگون کلا می و غیرکلا می خلا قیت، فرصت نمونه برداری ادراکی را برای دانش آموز فراهم کند تا او بتواند به خلا قیت و نوآوری دست یابد. ضروری ترین گام معلم برای پرورش خلا قیت دانش آموزان تلا ش و کوشش او در پرورش خلا قیت خود اوست. ولی این حرکت نباید سبب شود که معلم از یاد دانش آموزان غافل شود. در اصل این حرکت دو سویه است و از معلم به شاگرد و از شاگرد به معلم باز می گردد. «بی آرتورا - کارین و رابرت بی ساند» درباره نقش خلا قیت معلم در زمینه توسعه خلا قیت در کلا س می نویسد:
معلمانی که از خود رفتار خلا ق نشان می دهند، محیط های کلا س درسی به وجود میآورند که خلا قیت را ارتقا می دهند. این معلمان از موانع حسی و فرهنگی در کلا س خود پرهیز می کنند:
▪ آثار مطابقت
▪ ایمان بیش از حد به منطق
▪ ترس از اشتیاه یا ناکامی
▪ خود ارضایی
▪ نداشتن استقلال
▪ اتکا به قدرت
▪ کمال گرایی.
اگر این چند نشانه را در مورد معلم خلا ق و آفرینشگر در نظر بگیریم می توانیم از همین امروز در جهت پویایی و خلا قیت بیشتر خود حرکت کنیم.»

● خلاقیت در کلاس:

معلم دوره ابتدایی می باید ذهنی فعال، پویا و اطلا عاتی علمی و به روز و کاربردی داشته باشد. معلم دوره ابتدایی باید یک سلسله اصول و مبانی را در جهت پرورش خلا قیت دانشآموزان در کلا س درس در نظر بگیرد تا بتواند دراین زمینه موفق شود. برخی از این اصول به شرح زیر است:
۱) پرورش خلا قیت در آموزش ابتدایی نیازمند نوگرایی، انعطاف پذیری و تنوع در رفتار، گفتار و تدریس است.
۲) اگر معلم ابتدایی پرتکاپو، با انرژی و فعال و با نشاط باشد سبب رشد خلا قیت در دانشآموز خواهد بود.
۳) اعتماد به نفس معلم در رشد اعتماد به نفس در دانشآموزان ابتدایی خلا قیت است.
۴) خطر پذیری، بارش فکری، یورش اندیشه برای دانشآموز زمینه فن پرورش خلا قیت است.
۵) میل به تجربه های آموزشی ناشناخته، ترجیح دادن سادگی به پیچیدگی، طرح سوال، تحریک کنجکاوی، آموزش کشف محیط، جهت دهی ذهنی دانشآموز، برای رشد خلا قیت در دوره ابتدایی ضروری است.
۶) فشار نیاوردن، تحمیل نکردن دانسته های خود و تقویت مثبت دانشآموز ابتدایی در پرورش خلا قیت تاثیر بسیار دارد.
۷) بازی و فعالیت های آزاد و انعطاف پذیر کلا س سبب رشد افکار و احساسات خلا قانه می شود.
۸) معلم شوخ طبع، خوش رو و دارای علا یق هنری باعث تحریک در رشد خلا قیت می شود.
۹) پرهیز از دانش جدید، روش های تازه، فکر نو، برنامه های جدید و ابراز وجود مانع رشد خلا قیت است.
۱۰) گرایش به روش های تکراری، آموزش از روی عادت، پرسش و پاسخ کلیشه ای، روح خلا قیت را در دانشآموز ابتدایی می کشد.
۱۱) نداشتن تمرکز ذهنی، تحمل نکردن، ابهام و تضاد وابستگی و انجام فکری نشانه نبود خلا قیت است.
۱۲) رشد علمی، تجربه کلا سی، ارزشیابی مستمر از خود از عوامل رشد خلا قیت است.

● پرورش خلا قیت در خانواده:

۱) به اندیشه ها، ایده ها و نظرهای فرزندانتان بی اعتنا نباشید و آنها را بی اهمیت و ناچیز نشمارید.
۲) فرزندانتان را با داستان، اسطوره و افسانه ها آشنا کنید تا پشتوانه فرهنگی قوی و محکمی در این زمینه داشته باشید.
۳) در صورت امکان به فرزندانتان حق انتخاب و آزادی عمل بدهید.
۴) با فرزندانتان از رویاها و امیدهای آینده صحبت کنید.
۵) طوری رفتار نکنید که گویی فقط آن چه بزرگ ترها انجام می دهند اهمیت دارد.
۶) به فرزندتان یاد بدهید چگونه برای کاری که می خواهد انجام دهد پیشاپیش برنامه ریزی کند و آینده نگر باشد.
۷) اگر فرزندتان گوشه گیر و خجالتی است در حضور دیگران از او تعریف کنید و برایش احترام قائل شوید و در خلوت در آغوشش بگیرید.
۸) ترس و تشویش خود را نسبت به دستگاه های صاحب اقتدار به فرزندتان منتقل نکنید.  
منبع:روزنامه مردم سالاری
ویرایش وتلخیص:آکاایران

 


[ یکشنبه 7 اسفند 1390 ] [ 06:41 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

از صفحه 100 تا 150 کتاب ریاضی تمرین شود شنبه از این قسمت ها آزمون گرفته می شود

ص 93 علوم گزارش به صورت نقاشی یا پاورپنت نوشته شود

املا از درس 15و 19 هفت خط
طبقه بندی: تکلیف ( تلاش در خانه )،
[ چهارشنبه 3 اسفند 1390 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات
تمرین حل مسائل کتاب ریاضی به خاطر مسابقه حل مسئله
[ سه شنبه 2 اسفند 1390 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

- آیا همه ی مواد جا می گیرند؟

2- حجم یک ماده چیست؟

 3- یک قطعه سنگ را در لیوان پر از آب فرو کنید چه می شود وچرا؟

4- آیا می شود تمام آب پارچ را در لیوان ریخت؟ چرا؟

5- با استفاده ...........می توان جرم دو جسم را با هم مقایسه كرد . 

6-  جرم یک ماده چیست؟

7- جرم مواد را با چه وسیله ای اندازه می گیرند؟


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

سئوالات بخش یک علوم سوم دبستان

1-    نیازهای جانوران را نام ببرید.

2-    جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟

3-    در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا

4-    محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

آهو        مار       موش                قورباغه             فک

وال                فلامینگو           خرس قطبی                  ستاره دریایی


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

) کدام حسّ پرندگان و خزندگان، باید قوی باشد ؟

49) چرا مرغ نمی تواندبه خوبیِ لک لک یا عقاب پرواز کند ؟

50) پرنده ای نام ببرید که اصلاً نمی تواندپرواز کند.

51) از گروه پرندگان چند مورد نام ببرید.

52) چرا غذای پرندگان با هم تفاوت دارد ؟

53) سطح بدن پستان داران از چه پوشیده شده است؟ ص 32

54) همه ی پستان داران با......... نفس می کشند.

55) پستان داران بچّه........ و به بچّه های خود.......... می دهند

56) چند جانور پستان دار نام ببرید.

57) گربه به کدام جانور شبیه است؟ ص 33

 خروس        زرّافه              مار           قورباغه           

58)گربه چه شباهتی با زرّافه دارد؟

59) کدام گروه از جانوران روی تخم ها ی خود می خوابند؟

پستانداران          پرندگان        خزندگان      دوزیستان

60) پستان داران......... و فراوان اند.

61) پستان داری را نام ببرید که در دریا زندگی می کند.

62)پستان داران باهم چه شباهتی دارند؟

63) پستانداری را نام ببرید که پرواز می کند.

 


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 10:57 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

) دوزیستان چگونه زیاد می شوند ؟ ص 27

26) چرا به قورباغه جانور دوزیست می گویند ؟

27) قورباغه ها از کدام گروه جانوران هستند ؟

 خزندگان       دوزیستان          پرندگان       ماهی ها

28) جانوران دوزیست در کجا تخم ریزی می کنند ؟

 آب        خشکی           کویر               بیابان


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

)  جانوران به طور کلی به چند گروه تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . ص24

2)  به چه جانورانی مهره دار می گویند؟

3) جنس اسکلت از چیست؟

4) مهمترین قسمت اسکلت چه نام دارد؟

5)محل ستون مهره ها در کدام قسمت بدن است ؟

6) جانوران مهره دار به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

7) از گروه ماهی ها3 مورد نام ببرید .


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 10:49 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات

-    نیازهای جانوران را نام ببرید.

2-    جانوران چه جایی را برای زندگی انتخاب می کنند ؟

3-    در کدام محل جانوران کمتری یافت می شود ؟ چرا

4-    محل زندگی جانوران زیر کجاست ؟

آهو        مار       موش                قورباغه             فک

وال                فلامینگو           خرس قطبی                  ستاره دریایی

5-    چرا بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند ؟ مثال بزنید


ادامه مطلب

طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ