کلاس سوم

- آیا همه ی مواد جا می گیرند؟

2- حجم یک ماده چیست؟

 3- یک قطعه سنگ را در لیوان پر از آب فرو کنید چه می شود وچرا؟

4- آیا می شود تمام آب پارچ را در لیوان ریخت؟ چرا؟

5- با استفاده ...........می توان جرم دو جسم را با هم مقایسه كرد . 

6-  جرم یک ماده چیست؟

7- جرم مواد را با چه وسیله ای اندازه می گیرند؟

- چیزهای سنگین جرم............ و چیز هایی سبک جرم............. دارند .

9- آیا ماده را می شناسید که جرم نداشته باشد؟ نه خیر

10- جرم کدامیک از مواد روبه رو بیشتر است؟    نیمکت               کفش

11- از سه حیوان روبه رو کدام جرم بیشتری دارد؟               

             سگ               مرغ                    گاو

12- چه چیزهایی می شناسید که هم حجم بیش تر دارد هم جرم بیش تر؟   

 13-آیا هر چیز که جای بیش تری بگیرد جرمش هم بیش تر است؟                       

14- هر چه ماده ای بزرگ ترباشد وجای بیش تری بگیرد ........ آن بیشتر است.

15- اگر مقداری پنبه را به دوقسمت نامساوی تقسیم کنیم . قسمت کمتر را پوش بدهیم وقسمت بیش تر را فشرده کنیم                                                   در این حا لت قسمت کمتر:

  جرم زیادی دارد.

  حجم زیادی دارد.

  جرم وحجم آن یکسان است.

 

 

پاسخنامه بخش پنجم علوم دوم دبستان

1-    بله

2-     مقدار جایی است که یک ماده می گیرد.

3-     آب لیوان بالا می آید چون سنگ جا می گیرد.

4-     نه خیر، چون حجم داخل لیوان کم تر از حجم داخل پارچ است.

5-     ترازو

6-     مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی آن ماده است.

7-    ترازو

8-    بیشتر   ، کمتر

9-    نه خیر

10-      نیمکت

11-      گاو

12-      کامیون- هواپیما – کشتی

13-      نه خیر

14-      حجم

15-      حجم زیادی دارد.

11-      گاو

12-      کامیون- هواپیما – کشتی

13-      نه خیر

14-      حجم

15-      حجم زیادی دارد.
طبقه بندی: امتحانات،
[ سه شنبه 13 دی 1390 ] [ 12:02 ب.ظ ] [ لیلا سادات واجدی ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ